Змеев Лев

Zmeov Лео F. (1832-1901), лекар, историк на медицината. От 1883 г. изнася лекции по история на медицината в Военномедицинската академия в Санкт Петербург. Сборници на древните медицински институции, аптека в Русия и друг библиографски речник "Руски лекари-писатели" (1-5, 1886-89). Един от основателите на научните общества на руските лекари в Москва, Петербург и Пятигорск.

Велик енциклопедичен речник. 2000.