Tsinser (Zinsser) Ханс

Tsinser (Zinsser), Ханс (1878-1940), американски микробиолог и имунолог в немския по произход .. . производството на тиф, холера и други инфекции за първи път са открили, че болестта Brill е - края на рецидив на тиф в лека форма (болест Brill е - Tsinsera). Разработени методи за отглеждане анаероби, Treponema Pallidum, рикетсиозната получаване на ваксина срещу тиф <.. 999> Collegiate речника 2000

<- 1 -.!>