Симма

(трик, лоша идея) - името на три лица: а) (1 Летописи 6: 20), левит, родом от потомците на Гирсом, син на Яавав. б) (1 Летописи 6: 42) и левитът, синът на Семей, от Гирсоновото потомство. в) (2 Летописи 29 :. 12) Иоах баща си, който взе участие в очистването на храма в Ерусалим в дните на цар Езекия.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.