Zamof

( 2Ед. 9:28) - Израилтянин, женен за чужденец в дните на Езра. В (Езекил 10: 27) той гласи: Зафу .

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.