Закай

(нето) (Ездра 2: 9, Неемия 7: .. 14) - родоначалник на едно голямо семейство, по-нататък синовете на Закхееви, и в броя на 760 лица, придружаващи Зоровавел от плена на страната в Ерусалим.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.