Зайцев Михаил Mitrofanovich

Зайцев Михаил Mitrofanovich (б. 1923), генерал от армията (1980), Герой на Съветския съюз (1983 г.). Във Великата отечествена война на щабовете. През 1980-85 г. главнокомандващ на Групата на съветските сили в Германия.

Велик енциклопедичен речник. 2000.