Юлия-Клавдия

Юлиево-Клавдиевата династия - първата династия на римските императори в 14-68, от потомците на Август. Най-значимите: Тибериус, Клаудиус, Нерон. Под Юлия-Клавдия централизацията на властта се засили. Те разчитаха на армията и бюрократичния апарат, провеждаха широка агресивна политика.

Велик енциклопедичен речник. 2000.