Йемоел

(Ден на Бога) (Битие 46: 10) - най-големият син на Симеон, който заедно с баща си Яков и братята му се премества в Египет. В (1 Хр. 4:24) той гласи: Немуел .

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.