ПРОЛЕТ Майкъл Савич

ПРОЛЕТ Майкъл Савич (р 1925) -. Герой на социалистическия труд (1971 г.), пълен кавалер на Ордена на Glory ( 1944, 1945, 1946), сержантът. По време на Великата отечествена картечар войната в полка Гвардейския пехота, той се отличава в битката за освобождението на Румъния, Чехословакия, Австрия.

Велик енциклопедичен речник. 2000.