Вундерлих (Вундерлих) Карл Август

Вундерлих (Wunderlich) Карл Август (1815-1877), немски лекар. Основни насоки по патология и терапия (в 3 тома, 1846-54), работи по патофизиологията на кръвта, медицинска история. Той предложи температурни криви, което улесни широкото въвеждане на метода на термометрията в клиничната практика.

Велик енциклопедичен речник. 2000.