Свят съвет за мир

Свят съвет за мир (НРС) - управляващ орган на движението за мир. Създаден през 1950 г. Представлява "Св. 200 национални организации от повече от 150 държави. Президент - Е. Маерас (от 1990 г.). Секретариатът на СКМ е в Хелзинки.

Велик енциклопедичен речник. 2000.