WONSAN

VONSAN - град и пристанище в Корейската народнодемократична република, в Япония, административен център prov. Гангуон. 274 хил. Жители (1987 г.). Машиностроене; промишлеността на строителни материали, храна; цветна металургия. База за риболов.

Велик енциклопедичен речник. 2000.