Wilhelmy (wilhelmj) август

Вилхелм (Вилхелм) август (1845-1908), немски цигулар, учител. Концертирани в Европа (в Русия през 1868 г.), Америка, Азия, Австралия. Композиции за цигулка. Той публикува шест том "Училище" за свирене на цигулка, 1898-1908; заедно с J. Brown).

Велик енциклопедичен речник. 2000.