Визе (Визе) Леополд фон

Визе (Визе) Леополд фон (1876-1969), немски социолог , От 1933 г. в емиграция до Съединените щати, от 1945 г. в FRG. Последовател Г. Симел, представител на така наречената формална социология, чиято основна задача беше да изследва връзките между хората и социалните формирования, които се развиват на тяхна основа.

Велик енциклопедичен речник. 2000.