VERBETSI (werboczy) Ищван

Уернцози Ищван (около 1458-1541) - унгарски адвокат, дипломат; съставен (1498) от тристранен.

Велик енциклопедичен речник. 2000.