WATERWAYS

ВОДНИ ПЪТИЩА - водни пространства, използвани за корабоплаване и рафтинг на дървен материал; най-икономичният начин за превоз на стоки и пътници е вид комуникация.

Велик енциклопедичен речник. 2000.