ВОДА

Водни ресурси - подходящ за използване в националната икономика на водата в реки, езера, канали, язовири, морета и океани, подпочвените води, влага на почвата, вода (лед ) ледници и снежна покривка; общият обем (еднократни резерви) на водните ресурси е приблизително 1390 милиона km & sup3, от които приблизително. 1340 млн. Km & sup3 - водите на света c. По-малко от 3% се отнася до прясна вода (35, 8 милиона km & sup3), а само 0, 3% са на разположение за употреба. Теоретично, водните ресурси са неизчерпаеми, защото когато се използват рационално, те непрекъснато се обновяват в процеса на влага. Въпреки това, потреблението на вода нараства с такава скорост, че в много страни липсват водни ресурси, което се увеличава всяка година. Най-голямата опасност е причинена от замърсяването на природните води, причинено от изхвърлянето на отпадъчни води в тях.

Велик енциклопедичен речник. 2000.