Вода колела

Вода колела - вода двигател - диаметър на колело на 2-6 м със свободно окачени кофи, които по време на лъжичка водата на въртене на колелото и изпразва (обръщане) на тавата. Понякога вместо лъжички - твърдо подсилени остриета.

Велик енциклопедичен речник. 2000.