Уакбакар

(за Gezeniyu, разрушения на планината) (1 Chronicles 9 :. 15) - левит, един от потомците на Асаф.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.