Лигатура

лигатура - ... 1) декоративен писмо, в което букви са свързани по непрекъснат модел (някои видове Старославянски , Арабски сценарий).

2)] Съчетайте две или повече букви в един комбиниран или слята група (напр. В devanagari).

Велик енциклопедичен речник. 2000.