Климент Ворошилов

Климент Ворошилов (1881-1969) - маршал на Съветския съюз (1935), Герой на Съветския съюз (1956, 1968), Герой на социалистическия труд (1960 ). От 1918 командир на военен съвет Революционната и член на редица армии и фронтове. От 1925 г., народен комисар за военни и военноморски работи и председател на Военния съвет в Революционна на СССР; с 1934 г. Народен комисар по отбраната на СССР. От 1940 г. заместник-председател на Съвета на народните комисари на СССР. В 1953-60 председател на Президиума на Върховния съвет на СССР. Член на Политбюро (Президиума) на Централния комитет през 1926-60. Той е в близост до политическа среда на Сталин, един от най-активните организатори на масови репресии на 1930 г. - началото. 1950. --- * * * --- Климент Ворошилов Vorochilovgrad - името на Луганск в Украйна през 1935-58 и 1970-90.

Велик енциклопедичен речник. 2000.