Vologdina Александър Г.

Vologdina Александър Г. (1896-1971) - руски геолог и палеонтолог, член-кореспондент на Академията на науките на СССР (1939). Основни трудове по регионална геология азиатски СССР, палеонтология (archeocyathids, stromatolithes), стратиграфия.

Велик енциклопедичен речник. 2000.