Вулканология

вулканология - науката за причините за образуването на вулкани, тяхното развитие, структурата и състава на вулканични продукти и условия на разпространение на земната повърхност. Първата информация за вулканите се отнася до сярата. 1 хилядолетие пр. Хр. д. Вижте също Paleovulcanology.

Велик енциклопедичен речник. 2000.