Вогт, Вогт (Vogt) Оскар

Вогт, Вогт (Vogt) Оскар (1870-1959), германски невролог, чужд член-кореспондент на Руската академия на науките (1924), СССР ( 1925). Процедури по морфологията, физиологията и наследствената патология на мозъка.

Велик енциклопедичен речник. 2000.