Vitichev

ВИТИЧЕВ - древен руски град от 10-и 13 век. , на десния бряг на Днепър (сега Витачев, област Киев). Точката на събиране на търговските кораби, които последваха във Византия. През 1100 г. в Вицичев се провежда конгрес на принц. Археологически разкопки.

Велик енциклопедичен речник. 2000.