Вишняков Иван Й.

Вишняков Иван Yakovlevich (1699-1761) - руски художник. Портретите Vishnjakova наследени от Конвенцията на руски parsuna поставя и гладкост в съчетание с живи модели и разполагат с изтънчен цвят в духа на рококо ( "FN Голицин", 1760).

Велик енциклопедичен речник. 2000.