VICO (Вико) Giambattista

VICO (Вико) Giambattista (1668-1744) - италиански философ, един от основателите на историзъм. Историческият процес според Вико има обективен и провинциален характер (вж. Провидението); всички народи се развиват в цикли, състоящи се от 3 периода: божествената (състояние без гражданство, подчиняването на свещениците), героичната (аристократично-членка) и човека (демократична република или монархия представител). Основното есе "Основи на нова наука за общата природа на народите" (1725 г.).

Велик енциклопедичен речник. 2000.