Викрей (Викрей) Уилям

Викрей (Викрей) Уилям (1914-1996), американски икономист. Процедури по икономическата теория на информацията, теорията за данъците, потреблението. Нобеловата награда (1996 г., заедно с Д. Мирис) за работата по теорията на стимулите при получаване на асиметрична информация.

Велик енциклопедичен речник. 2000.