Виброизолация

Вибро ... Вибро-изолация - защита на конструкции, машини, съоръжения и хора от вредното въздействие на виброгасители чрез въвеждане между източника на вибрации и защищават обекти.

Велик енциклопедичен речник. 2000.