ВЕНАТА

Веданта (санскрит - осветена - края на Ведите), най-разпространеният индийски религиозен и философски ток; Веданта в широк смисъл се отнася до действителната Веданта, Първа-Мимамса, някои учения на вишнуизма и шиивизма и нео-хиндуизма. Самата Веданта е една от шестте ортодоксални (признаващи авторитета на Ведите) философски системи; писанията на Веданта-сутра (или Брахма-сутра) се приписват на мъдреца Бадараяна (4-и 3-ти век пр. Хр.). Тя се основава на интерпретацията на срути изказвания ("свещени текстове" на хиндуизма) за атаман (индивидуално духовно начало) и брахмана (висша реалност). Целта да бъдеш Веданта е "освобождение", постигането на оригиналната идентичност на атман и брахмана. По-късни версии на действителното Vedanta: advaivedanta Sankara, ученията на Ramanuja. Представители на Веданта в новото време: Рамакришна, Вивекананда, Радхакришна и др.

Велик енциклопедичен речник. 2000.