VAYSII

Vaishas (Skt.) - членове на един от четирите varnas в Dr. Индия, като първо обединява пълноправни членове на общността, главно фермери, пасторалисти, по-късно търговци, някои занаятчии. През Средновековието само търговците са били класифицирани като вайзи.

Велик енциклопедичен речник. 2000.