Varzar (Varzer) Василий Egorovich

Varzar (Varzer) Василий Egorovich (1851-1940), статистик и икономист, организатор на първия мащабни статистически изследвания (преброяване) индустрия в Русия (1900, 1908 ). След октомврийската революция по икономическа и учебна работа.

Велик енциклопедичен речник. 2000.