Варикус

Variis'us (Исус син) (Деяния 13: 6) - евреин, жител на Pugh на остров Кипър, и лъжепророкът, който се опитал да предотврати проповядването на Божието слово (той се нарича също Елима, че на арамейски или на арабски означава "магьосник").

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.