Долината на портите

Dol'iny vor'ota (2 Chronicles 26: 9; Nehemiah 2: 13; Неем 3: 13 ...) - врата към западната стена на древен Jerusalem, достъп до долината на Еномовия. ( виж порта)

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.