Ваалис

(син на радост, наслада) (Еремия 40 :. 14) - царят на амонците по времето, когато Ерусалим бе взето и разрушен от Навуходоносор. Той изпрати посланици при Исмаил, син на Натания, със съвета, за да убие Годолия.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.