Уриел

(Бог е моята светлина) - името на следните лица: a) (1 Хр. 6:24) Каафитът, синът на Тахаф. б) (2 Летописи 13: 2) мъжът от Гавая, чиято дъщеря Михаил беше една от жените на Ровоам и майката на Авия. В 2 Летописи 9:20 майката на Авия се нарича 999 Маасай, дъщеря на Авесалом. но вероятно се е случило по погрешка на писаря. c 3Ed 4: 1, 3Ed 5:20) Ангелът изпратен от Бог на Ездра за инструкции и обяснения за скритите Божии пътища. вижте << Ангел. Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.