Young план

Young план - план за налагане на репарации плащания от Германия, разработена през 1929-30 вместо плана Дос. Името на американския банкер О. Юнг, който ръководи разработването на плана. Одобрен от Хагската конференция през януари 1930 г. планира да се откаже от размера на годишните плащания репарации, премахване на всички форми и видове контрол над Германия, нейната национална икономика и финанси, допринесли за милитаризация на германската икономика. От 15 юли 1931 г. всъщност престава да функционира по силата на едностранното решение на германското правителство.

Велик енциклопедичен речник. 2000.