ЮНГ Карл Густав

ЮНГ Карл Густав (1875-1961) - .. Swiss психолог и философ, основател на "аналитична психология". Той развива учението за колективното несъзнавано, по начин, който (т.е.. н. архетипи) видях източника на универсалната символика, в т. ч. на митове и мечти ( "Метаморфози и либидото символи"). психотерапия Целта , според Юнг, - реализацията на индивидуализацията на човека. Той е показал влияние върху културологията, itelnoe Религия и митология (К. Kerenyi, Елиаде и др.),

Collegiate речник 2000

.. <- 1 ->