Костенурка

(Lev 11 :. 29) (според юдейския Ttsab ). В руската и славянската Библия гущер (може би Даб) с породата му. Подрежда се според закона на Мойсей в категорията на нечистата. Въпреки това той смята, че определено има вид на голям гущер, а не реалното влечуго животното ни известни по зоология, озаглавена костенурка .

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.