Тъба

: а) (Битие 10: 2, 1 Па 1: 5) от синовете на Яфет, син на Ной. б) (Езекиил 27 :. 13, Езекиил 38 :. 2, Езекиил 39: 2) от името на хората, които Iovanna или Roche и Мосох е земята на Магог под властта на Гог и с които направи търговията с гумите ", Йован , Тувал и Мосох търгуват с вас (Tyr) обмен на стоки си на душите на хората и медни съдове " (Езекиил 27 :. 13).

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.