Дървото

дръзво (Притчи 3: 18, Притчи 11: 30, Притчи 13: 12, Притчи 15: 4, Деяния 5:30, Деяния 13: 29, 1Пет 2: 24, Гал. 3: 13, Откровение 2: 7, Откр. 22: 2, 14) - едно дърво като цяло, дървен кръст, на който Господ умря за нас като грешници и дърво на живота (Откровение 2: 7) ( вж. ).

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.