Vypletis

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - с тел; изтръгна, отиде, отиде; комуникация. Тъкане, падащо оттам. Лентата е усукана от плитката. Да бъдете тъкани, това е; NCW.

Енциклопедичен речник. 2009.