Подчертайте

Бъдете наясно -Нещо; комуникация. Разговорен. 1. Станете ярки. Косата беше много ярка на слънце. 2. Той е ярко осветен, за да стане ясно видим. Хоризонтът светна. За да бъде подчертано, това е; NCW. Осветление (вижте).

Енциклопедичен речник. 2009.