, За да завършат образованието си

, за да завърши образованието си см. Завърша.

Енциклопедичен речник. 2009.