Тит. 2: 13

Чакайки благословената надежда и появата на славата на великия Бог и Спасител Исус Христос, Деяния. 24: 25 1John. 3: 2

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.