Тигел топене

ТИГЕЛ топинг (процес на тигел) - най-старият метод за получаване на метали (мед, стомана и т.н.) в разтопена форма в тигели. Тя възниква в бронзовата епоха главно в страните на д-р Изток. Тютюневото топене на стоманата беше съживено в Европа в сяра. 18 век. , беше използван преди началото. 20 цента. (изместен чрез електрическо топене).

Велик енциклопедичен речник. 2000.