Thomson (Thomson) Уилям

Thomson (Thomson) Уилям (през 1892 г. за научни постижения получиха титлата барон Келвин, Келвин) (1824-1907), английски физик, един от основателите на термодинамиката, президент (1890-95 ) на Лондонското кралско дружество, чуждестранно член-кореспондент (1877) и на чужд почетен член (1896) на Санкт Петербург академия на науките. Производството на електрически и магнитни явления, хидродинамиката, еластичността, математика и др. Подари една форма на втория закон на термодинамиката, предложената абсолютната температура мащаб (Келвин скалата). Експериментално открили редица ефекти, кръстен на него (включително намаляване на температурата на газа, тъй като преминава през пореста преграда - Джаул - Томсън). Активен участник на телеграфия на трансатлантически кабел настроен зависимостта период на трептене верига от своя капацитет и индуктивност. Той изобретил много електрически измервателни уреди, усъвършенствал редица плавателни инструменти. Той хипотеза на топлинна смърт на вселената (това се оказа заблуда на Болцман).

Велик енциклопедичен речник. 2000.