Катод емисии

катод емисии - излъчване на електрони нагрява твърди вещества или течности (излъчватели). Термоелектронното излъчване може да се разглежда като изпаряване на електрони от емитера. В повечето случаи термионното излъчване се наблюдава при температури, значително над стайната. Използва се в електрически вакуумни устройства (катоди) и термонични генератори.

Велик енциклопедичен речник. 2000.