ТЕРМИЧНА ЙОНИЗАЦИЯ

ТЕРМИЧНА йонизация на атоми и молекули настъпва при нагряване на газа; се причинява от сблъсък с други атоми на същия газ. Термичната йонизация достига значителна интензивност при температури от 103-104 К.

Голям енциклопедичен речник. 2000.