HEAT равностоен труд

ТОПЛИННА еквивалент РАБОТА - количество топлинна енергия еквивалентна единица работа. Концепцията за термичен еквивалент на работа се използва в тези случаи, когато работата и количеството топлина се измерват в различни единици. Стойността на термичния еквивалент на работа е обратната на механичния еквивалент на топлината.

Велик енциклопедичен речник. 2000.